2. Jan. 2017

 

| hovedsiden | Slideshow |


 


 

 

Kulturlandskap fra ytre Østfold. Vi ser til venstre 'Skjebergkilen' og rett frem Skjeberg kirke i Sarpsborg k, Østfold f, Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © En trinøks av bergart fra eldre Steinalder fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © Inngang til gravdysse fra yngre Steinalder (Traktbegertid) på Skjeltorp i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © C20220. Flintdolk av type VI-A fra eldre Bronsealder fra Borgenhaugen, Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © Helleristningsfelt fra yngre Bronsealder, ved Borgenveien på Borgenhaugen i Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © Holkøks av bronse fra yngre Bronsealder, funnet 
på Vik Østre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. 
Foto :  Amatør-Arkeologisk Kontor © Solberg nedre. Bergkunst fra yngre Bronsealder i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfoldf, Foto :  Amatør-Arkeologisk Kontor ©
Helleristningsfelt fra yngre Bronnsealder på Solberg nedre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor ©

Helleristningsfelt ved Hafslund Hovedgård i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold. f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor. ©
Skipsristning fra helleristningsfelt ved Hafslund Hovedgård i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor © Gravfelt med steinsetninger på Hunn i Borge, Fredrikstad k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © Denne steinsetningen har de største bautasteinene i Norge og ligger på Skinne 
/ Gunnarstorp i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © Steinsetting fra eldre Jernalder fra Skinne / Gunnarstorp i Skjeberg, Sarpborg k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor  © Fra bygdeborgen, Trinborg (Slott) i Skjebergdalen, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. © Jellhaugen, Norges nest største gravhaug fra yngre Jernalder. Her sier ett gammelt sagn at Kong Jell skal ligge begravd med hele sitt skip. Berg, Halden k, Østfold f. 
Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © Bautasten og klotsten fra gravfeltet på Opstad i Tune, Sarpsborg k, 
Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor ©
Steinsetning fra gravfeltet på Opstad i Tune, Sarpsborg k, Østfold f. Foto : 
Amatør-Arkeologisk Kontor © Her møtes hedendom og kristentro. En gravhaug ved siden av 
Skjeberg kirke, i Sarpsborg k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © Runeinnskrift fra Skjeberg kirke. Datert til ca. 1300 e.Kr. Her står følgende tekst: Dette huset er viet vår Herre og hans mor Maria og apostelen Peter. 
Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor © Nøkkkel av jern. Mulig tilhørende den middelalderlige kirken Bjar, 
som har ligget på Bø i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f, Foto : Østfoldmuseet v/ Borgarsyssel Museum i Sarpsborg © lightbox jquery videoby VisualLightBox.com v5.7

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©